Оформлення громадянства України

Громадянство України – це правовий зв'язок між Україною та фізичною особою, що виражається у їх взаємних правах та обов’язках. Детальніше...


Громадянство України набувається:

 • за народженням;
 • за територіальним походженням;
 • внаслідок прийняття до громадянства;
 • внаслідок поновлення у громадянстві;
 • внаслідок усиновлення;
 • внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя;
 • внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
 • у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
 • внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;
 • за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України (угоди про спрощений порядок зміни громадянства).

Залежно від підстав для набуття громадянства оформлення документів має різний ступінь складності. Зокрема, у випадку прийняття до громадянства, крім подання особою клопотання, є необхідним виконання певних умов:

 • безперервність законного проживання на території України протягом певного терміну;
 • володіння державною мовою;
 • наявність законних джерел існування;
 • відсутність громадянства іншої держави і т.д.

Залежно від конкретного випадку умови змінюються. Тому для економії сил і часу доцільно звернутися в професійну компанію, яка дасть необхідні роз'яснення та консультації, надасть допомогу в оформленні документів.
Залежно від конкретних підстав існує два способи отримання українського громадянства:
Прискорена процедура набуття українського громадянства Термін виконання - до 1 місяця. Процедура застосовується, якщо близькі родичі (батьки, чоловік, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки) є громадянами країни, або претендент раніше мав громадянство України і має намір його відновити. Вартість оформлення або відновлення громадянства складе 6000 гривень.
Стандартна процедура оформлення українського громадянства Стандартна процедура відрізняється тим, що громадянство присвоюється Указом Президента України. Загальний термін може скласти до 1,5 років і відрізняється досить складною процедурою. В рамках стандартної процедури ми візьмемо на себе всі організаційні та представницькі питання, що дозволить скоротити часові рамки оформлення громадянства. Вартість оформлення громадянства складе 5000 гривень.