Стягнення збитків, завданих здоров'ю працівника

Якщо працівник отримав виробничу травму чи трудове каліцтво з вини роботодавця, він має право на відшкодування майнової та моральної шкоди, яка була йому завдана в такому випадку. Якщо при цьому роботодавець відмовляється виплатити компенсацію за таку шкоду, працівнику слід звернутися до суду з відповідним позовом.